Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Valdres Cheerleader Klubb WildCats som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest. 

Hvem må ha politiattest?

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for VCK WildCats som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal framvise politiattest
  • Alle som er ansatt i en eller annen form.
  • Alle medlemmer av styret og arbeidsutvalg.
  • Alle trenere og lagledere/ gruppeledere for alle lag/ grupper som har barn under 18 år.
  • Alle som skal være reiseledere på konkurranser for alle lag/ grupper som har barn under 18 år.
  • Alle som har roller/ ansvar omkring våre prosjekter for mennesker med spesielle behov.

Hvordan skaffer jeg politiattest?

  1. Du søker om politiattest på nett her.
  2. Under "formålet med attesten" velger du "frivillige organisasjoner" i begge nedtrekkslistene.
  3. Under "legg ved bekreftelse på formål" skal du laste opp utfylt og signert skjema for formål. Du finner skjemaet her. Fyll inn det som mangler og send det på epost til valdreswildcats@outlook.com. Du får da signert skjemaet tilbake fra oss på epost.
  4. Politiet behandler din søknad (kan ta opptil 4 uker) og sender deg din politiattest i posten.
  5. Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post. Du må sende både søknadsskjema, og bekreftelse på formål. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.

Hva skal jeg gjøre med politiattesten?

Når du har fått attesten i posten fra politiet skal du vise dem fram til en ansvarlig for politiattester Gunn-Aina Olufsen. Du kan ikke sende attesten på epost, du må vise dem fram fysisk.

Hva gjør VCK WildCats med politiattestene?

Når ansvarlige for politiattester får se din politiattest, så setter vi deg opp på en liste over tillitsvalgte som har framvist attest. VCK WildCats har ikke lov til å oppbevare politiattester, så du får attesten i retur så snart du har fremvist den. Personer som framviser attester med anmerkninger vil ikke kunne ha tillitsverv i VCK WildCats