Nyheter

Innkalling til årsmøte i VCK WildCats

I henhold til vedtektene § 13, kaller vi inn til ordinært årsmøte i VCK WildCats onsdag 27. mars kl. 18.05 på Valdres videregående skole, Leira.

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret ved styreleder Anna Høstland, valdreswildcats@outlook.com senest inne 15.03.19


Vi minner samtidig om at det kun medlemmer i klubben som har stemmerett. Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett.

De som har meld seg i klubben har mottatt faktura for medlemskontingenten 2019. og den skulle vart betalt senest 26.02.19

Fullstendig saksliste og andre dokumenter vil tilgjengeliggjøres senest en uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Hilsen styret i VCK WildCats