Forsikring

Lisensforsikringen

NAIF har avtale med AGS Forsikring for idrettsskader. Grunnforsikringen dekker alle som har betalt sin lisens. I tillegg kan det tegnes en utvidet forsikring med bedre dekning.

Forsikringen gjelder dekning av utgifter i forbindelse med skade.

Forsikringsselskap: XL Catlin

All kontakt vedrørende skade og erstatning skal skje til AGS forsikring direkte og ikke til forbundet.

Fremgangsmåte:
Fyll ut skademeldingsskjema som du finner lenke til her: https://partner.agsforsikring.no/naif/

AGS Forsikring tar kontakt når skademeldingen er mottatt.

Telefon Skadesenter: 906 18 401

Forsikringsvilkår for Grunnforsikring og Utvidet forsikring finnes i dokumentet «Forsikringsdekning» i feltet til høyre på siden.

Utvidet forsikring er et tilbud man kan tegne hos AGS Forsikring. Det medfører en ekstra kostnad utover vanlig lisens, men gir en større dekning og utvidet tilbud på behandling. Mer informasjon i det samme dokumentet.

NIFs barneidrettsforsikring

Barn er inntil de fyller 13 år dekket av en skadeforsikring som NIF (Norges idrettsforbund) har tegnet hos Gjensidige. Denne gjelder alle barn som er medlem i et idrettslag i forbundet, eller deltar i aktivitet i regi av klubb eller forbund.( gjelder ikke level 3, da er det pliktig med lisens fra de er 11 år) 
Mer informasjon på NIFs nettside, klikk her.

Utvidet forsikring

Utvidet forsikring er en frivillig forsikringsmulighet som kommer i tillegg til lisens.
Forbundet krever betalt lisens, men man kan velge å tegne en utvidet forsikring i tillegg.

Utvidet forsikring tegnes hos AGS Forsikring. Send en mail til post@agsforsikring.no.
Oppgi følgende:
Fornavn og etternavn på lisensiert utøver
Adresse, postnummer og poststed
Fødselsnummer
Klubb
Hvilken idrett det gjelder

Kostnad for utvidet forsikring : 475 kr.